Giới thiệu

GIỚI THIỆU

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Muốn thành công trong sự nghiệp kinh doanh, chúng ta phải trở thành người thành công trong cuộc sống xã hội, đồng thời nuôi dưỡng và phát triển chữ Tâm và chữ Tín.

 

SỨ MỆNH

  1. Xây dựng sự thành công cho nhân viên, bằng cách chăm lo tốt đời sống của họ. Phát triển năng lực cá nhân, giúp nhân viên thành công trong công việc.
  2. Xây dựng sự thành công cho khách hàng, cung cấp sản phẩm giá phù hợp nhất, chất lượng ổn định, giao hàng đúng hẹn, phục vụ theo yêu cầu của khách hàng.
  3. Xây dựng sự thành công cho nhà cung cấp, tập trung vào nhà cung cấp lõi để phát huy hiệu quả thương mại.
  4. Góp phần vào sự thành công của xã hội, dùng thành quả có được từ kinh doanh chia sẻ những giá trị nhân đạo và kiến tạo một “hình mẫu doanh nghiệp” cho xã hội.

 

TẦM NHÌN

Năm 2054 ở thành doanh nghiệp xuất khẩu bao bì ra thế giới, với hệ sinh thái nhân văn thương mại, mang các giá trị nhân đạo đến những nơi khó khăn

      Mục tiêu:

      Năm 2034: Hình thành trung tâm sản xuất bao bì trong khu vực. (cụm CN)

      Năm 2022: Là doanh nghiệp đứng thứ 3 Việt Nam về Giá trị xuất khẩu bao bì ra thế giới. (liên minh DN)

      Năm 2019: Tự động hoá doanh nghiệp.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI – NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ

1. Giá trị của Ban lãnh đạo: Có Tâm và Uy Tín.

Nguyên tắc ứng xử: Đặt các giá trị triết lý, sư mệnh và giá trị cốt lõi lên hàng đầu.

2. Giá trị của nhân sự: Mục tiêu cá nhân “Hòa hợp” với mục tiêu doanh nghiệp.

Nguyên tắc ứng xử:

a. Ứng xử với Doanh Nghiệp: Ủng hộ, thực hiện, cải tiến và hoàn thành mục tiêu chung.

b. Ứng xử với đồng nghiệp: Quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác với nhau và tôn trọng, nhận biết đồng nghiệp chính là khách hàng của nhau.

c. Ứng xử với chính mình:

  • Nhận biết về đạo đức và văn hoá của chính mình ?.
  • Nhận biết về lí do tạo sao tôi lại có mặt ở doanh nghiệp ?.
  • Nhận biết được tôi sẽ mang lại điều tốt đẹp nào cho doanh nghiệp ?
  • Nhận biết được tôi sẽ mang lại gì cho xã hội ?.

3. Giá trị để Doanh Nghiệp thành công: “Cải tiến” mỗi ngày.

Nguyên tắc ứng xử:

a. Nhận biết ” Khách hàng là ông chủ lớn nhất” để không ngừng cải tiến các hoạt động sản xuất kinh doanh, làm khách hàng hài lòng.

b. Thực hiện và đo lường các mục tiêu cải tiến theo phương châm ” liên tục cải tiến”

c. Các hoạt động cải tiến luôn đủ về “số lượng làm cải tiến” và đủ về “chất lượng của việc cải tiến”.

4. Giá trị đối với khách hàng: Trách nhiệm.

Nguyên tắc ứng xử:

a. Xử lý các khiếu nại của khách hàng trên nguyên tắc chịu trách nhiệm và khắc phục về những lỗi do mình gây ra.

b. Chịu trách nhiệm về các lỗi do “Doanh nghiệp chưa giúp khách hàng hiểu rõ về các đặc tính kỹ thuật, kinh nghiệm hoặc các lỗi thông thường” .

c. Bảo đảm tinh thần chịu trách nhiệm dựa vào các chỉ tiêu giao hàng đúng hẹn, giao hàng đúng chất lượng, giao hàng đủ số lượng